Associeu-vos!

Teniu infants matriculats al centre? Associeu-vos a l’AFA “El Barrufet” i ajudeu-nos a mantenir activa la vida al centre!

Omplint aquest formulari, feu una sol·licitud per associar-vos a l'AFA "El Barrufet".
Perquè s'aprovi aquesta sol·licitud cal que tingueu algun infant a càrrec vostre matriculat a l'Escola de primer cicle d'Educació Infantil "El Barrufet", situada al carrer d'Astorga 17, de Reus.

Protecció de dades

Les dades que ens facilitareu al formulari, no s'utilitzaran amb cap altra finalitat que validar la vostra pertinença a la comunitat educativa del centre, mantenir-nos en contacte i informar-vos de les activitats que dugui a terme l'associació. Tampoc se cediran, vendran ni compartiran amb cap empresa i restaran en poder de l'associació fins que ens notifiqueu la baixa com a membres de l'associació, o que la vostra família deixi de tenir cap relació amb el centre educatiu (els vostres infants deixen d'estar matriculats al centre). En els dos casos, procedirem a l'eliminació de les vostres dades de la nostra base.
 


Nom (obligatori)

Cognoms (obligatori)